RINKIMAI, SEMINARAS, TURININGOS DISKUSIJOS

Rugsėjo 19 d. Kaune įvyko pakartotinė asociacijos „LPSK Jaunimas“ metinė konferencija. Rugpjūčio 22 d. numatytoji konferencija tada neivyko nesusirinkus kvorumui.

Šį kartą jaunimo dalyvavo gausiau, o pirmininku iš dviejų kandidatų išrinktas iki šiol laikinai ėjęs šias pareigas kaunietis Juozas Adomaitis. Pasak jo, konferencija buvo gana turininga, joje dalyvavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkas Artūras Černiauskas, buvę jaunimo organizacijos pirmininkai Kristina Klimašauskaitė ir Darius Daukantas. Po svečių pasisakymų ir laikinojo pirmininko ir revizijos komisijos ataskaitų prasidėjo rinkimų maratonas. Į asociacijos pirmininko postą buvo pasiūlyta dar vieno kauniečio – Mykolos Volyckij kandidatūra. Tačiau didele balsų persvara rinkimus laimėjo kolegų pasitikėjimą jau spėjęs užsitarnauti nuo gegužės mėnesio pirmininko pareigas einantis J.Adomaitis. Toliau vyko rinkimai į revizijos komisiją bei teko papildyti asociacijos tarybą, kuri praretėjo pasitraukus keliems jos nariams. Naujosiomis narėmis tapo Erika Brančelytė iš „Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos“ ir Skaistė Mieliulytė iš „Achemos“.

Vėliau kilusiose diskusijose daug diskutuota apie padėtį jaunimo organizacijose, svarstyta, kaip pakelti jaunimo dvasią. LPSK pirmininkas A.Černiauskas vienu pagrindinių „LPSK Jaunimo“ veiklų įvardijo intensyvesnį bendravimą su Konfederacijos šakinėmis organizacijomis. Anot Juozo, tą ir ketinama daryti: „Eisim dviem keliais – dirbsim su regioniniais centrais ir su šakinėmis profsąjungomis“.

Po konferencijos numatytas seminaras apie Darbo kodekso pakeitimus, kurį vedė LPSK teisininkė Jolanta Cinatienė, irgi nebuvo nuobodus. Kadangi į seminarą svečio teisėmis atvyko Kauno troleibusų įmonės „Autrolis“ profsąjungos, neseniai rengusios vairuotojų streikus, pirmininkas Petras Balčaitis, po pagrindinio užsiėmimo jaunimas turėjo galimybę susižinoti, kaip praktiškai sekasi surengti streiką. Išgirsti apie „Autrolio“ streiką iš pirmų lupų susirinkusiems buvo labai įdomu, kilo daug diskusijų ta tema, todėl ir programa užsitęsė bent dviem valandomis ilgiau.

Juozas susitikimą vertina kaip labai pavykusį: „gal mažai dalyvavo žmonių (20 asociacijos narių – red.), tačiau geriau mažiau, bet tikrai žinančių, dėl ko jie yra profsąjungoje ir šioje konferencijoje, negu būtų 100, iš kurių du trečdaliai pirmą kartą sužino, kas tai yra profsąjunga“.

Beje, rugsėjo 30 d. „LPSK jaunimas“ vėl rengia „desantininkų“ akciją. Viena tokia Kaune ir Klaipėdoje įvyko liepos 30 d. Šį kartą informacinė akcija planuojama Kaune, Vilniuje, tikimasi įjungti ir Šiaulius bei Klaipėdą.