„LPSK Jaunimas“ – KONFERENCIJOS REZULTATAI

2008 m.  rugpjūčio  23 – 24 dienomis stovykloje „Vaikystės šilelis” (Panevėžio raj.) įvyko pirmoji asociacijos „LPSK Jaunimas“ konferencija, kurios metu išrinkti valdymo bei kontrolės organai.

Dariui Daukantui (Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacija) pasveikinus susirinkusius konferencijos delegatus bei svečius visi kibo į darbą.
Vienbalsiai pritarta, kad konferencijai pirmininkautų Laurynas Garmus (Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga), o viską užrašytų ir parengtų protokolą Gailė Janickaitė (Lietuvos ryšių darbuotojų profesinė sąjunga).

Išklausyti svečių sveikinimai, pateikta 2006 – 2008 m. veiklos bei 2008-03-07 mėn. finansinės ataskaitos.

RINKIMAI:

Asociacijos pirmininku, balsų dauguma, išrinktas Darius Daukantas, o Laurynas Garmus  šį kartą liko antroje vietoje.

D. Daukantas sėkmingai pirmininkauja nuo asociacijos „LPSK Jaunimas“ steigiamojo susirinkimo, vykusio 2008 m. vasario mėn. 23 d.). 

Prisistačius devyniems iš Tarybos narių (A. Kuzmičius (Lietuvos chemijos pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija) negalėjo dalyvauti konferencijoje) visi, išskyrus Karolį Rasiką (Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija) bei Klementiną Ruseckaitę (Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimas), pareiškė norą tęsti pradėtą darbą. Rinkimuose į asociacijos Tarybą dalyvavo 12 kandidatų. Po balsavimo ir balsų skaičiavimo, komisijai suskaičiavus rezultatus, išrinkti 10 Tarybos narių.

Išrinktas ir kontrolės organas – Revizijos komisija.

Pasibaigus rinkimų karštinei ir prasidėjus liūčiai lauke visi jaukiai klausėsi lektoriaus R. Turonio paskaitos „Atstovavimas interesams“.

Sekmadienio rytas prasidėjo liūdna, Argentinos ir Lietuvos krepšinio rinktinės olimpinių varžybų, baigtimi.

Nemalonias pralaimėjimo nuotaikas išblaškė darbas grupėmis, tema – „Kaip nacionaliniu lygmeniu galima vykdyti narių pritraukimo politiką“.

Išklausius Estijos, Latvijos, Rusijos profesinių sąjungų jaunimo judėjimo atstovus, išryškėjo bendros problemos: silpni viešieji ryšiai bei toli gražu netobula vidinė profesinių sąjungų struktūra. Vieni pagrindinių sprendimo būdų – vidiniai mokymai, lyderių ugdymas. Daug kalbėta apie prekinio ženklo kūrimą, netikėtas akcijas mieste, nuolatinį simbolikos naudojimą ir pan. Tikimės efektyviai šias idėjas panaudoti ir Lietuvoje.

* * *

Visos konferencijos metu vyko piešinių ir fotografijos parodos „Ištiesk man ranką – padėk pakilti“ bei 2007 m. spalio mėnesį organizuotos akcijos „Skurdui – NE!“