LPSK JAUNIMAS KONFERENCIJA

Vilniuje sausio 12 dieną įvyko asociacijos „LPSK Jaunimas“ ataskaitinė – rinkiminė konferencija.

Pristatydama darbotvarkę konferenciją pradėjo Goda Neverauskaitė – „LPSK Jaunimas“ pirmininkė. Konferencijos dalyvius pasveikino, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Janina Matuizienė. Ji ne tik papasakojo apie LPSK veiklą, konfederacijos istoriją ir dabarties iššūkius, bet ir papasakojo apie jos pačios „kelią“ į profesinių sąjungų veiklą.

Iki ataskaitinės- rinkiminės konferencijos pirmininkės pavaduotojo pareigas ėjęs Juozas Adomaitis, asociacijos „LPSK Jaunimas“ naujokams papasakojo apie LPSK Jaunimo centro veiklą, jo reorganizaciją į asociaciją „LPSK Jaunimas“ ir naudas kurias gauna jauni žmonės, būdami nariais šioje organizacijoje.

 

Po kavos pertraukos asociacijos pirmininkė Goda Neverauskaitė pristatė „LPSK Jaunimas“ veiklos ataskaitą, po kurios Revizijos komisijos pirmininkas Darius Daukantas,pristatė atliktos revizijos ataskaitą, kurios metu trūkumų nerasta. Po abiejų ataskaitų pateikimo, balsavimo metu, delegatai vienbalsiai balsavo už ataskaitų patvirtinimą.

Įvykusių rinkimų metu, pirmininke vėl tapo Goda Neverauskaitė. Tarybos nariais išrinkti: Inga Ruginienė, Julius Podlipajevas, Juozas Adomaitis, Laimis Roslekas, Deimantė Parutytė ir Jolita Švenčionė.

Revizijos komisijos narių pareigas, po ataskaitinės – rinkiminės konferencijos ir toliau eis tie patys komisijos nariai. Pirmininkės pavaduotuojo pareigas eisiantis Tarybos narys, bus išrinktas artimiausiame asociacijos „Lpsk Jaunimas“ Tarybos posėdyje.

Pasibaigus konferencijai, visi norintieji galėjo apsilankyti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos muziejuje.