JAU GALITE SKIRTI 2 PROCENTŲ PARAMĄ NUO SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Jau galite skirti 2 procentus nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Norintiems paremti asociaciją „LPSK Jaunimas“ pridedama dalinai užpildytą  FR0512 formą. Jums tereikia užpildyti 1 – 7 punktus ir pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Tie, kas pildo pajamų deklaracijas elektroniniu būdu, gali tiesiog persikelti informaciją. Na, o mėgstantiems pasiskaityti pridedamos formos pildymo taisyklės . Ir toliau pateikiama VMI informacija:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) primena, kad gyventojai jau gali teikti prašymus, skirti 2 procentų paramą, nuo 2009 m. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio, paramos gavėjams, – visuomeninėms organizacijoms, fondams ir kitiems juridiniams vienetams. VMI yra sulaukusi jau apie 4000 tokių prašymų. Šiemet gyventojai, teikdami prašymus, aktyviau naudojasi Elektroninio deklaravimo sistema.

„Nors Įstatymas numato, kad parama paramos gavėjui turi būti pervesta iki šių metų lapkričio 15 dienos, tačiau, kaip ir praėjusiais taip ir šiemet, VMI sieks, gyventojui pateikus prašymą elektroniniu būdu, paramos gavėjams paramą pervesti anksčiau. Todėl VMI kviečia nelaukti ir prašymus elektroniniu būdu pateikti jau dabar“, – teigia VMI prie FM Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento direktorė Stasė Aliukonytė – Šnirienė.

Užpildžius prašymą, tačiau norint jį patikslinti, gyventojai tai gali padaryti iki šių metų gegužės 3 dienos (nes gegužės 1 d. yra šeštadienis).

Prašyme gyventojas gali nurodyti vieną arba kelis paramos gavėjus, tačiau jo bendra paramos sumos turi būti ne didesnė kaip 2 procentai. Taip pat gyventojai turėtų atkreipti dėmesį, kad pervedama suma, apskaičiuota konkrečiam paramos gavėjui, būtų ne mažesnė nei 10 Lt., nes mažesnė suma paramos gavėjui nepervedama.

VMI primena, kad paramą galima suteikti mūsų šalyje įregistruotiems labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Minėti juridiniai asmenys turi turėti paramos gavėjo statusą.

Praėjusiais metais iš viso paramai (2 proc. nuo GPM sumos) apie 530 tūkst. gyventojų skyrė apie 72 mln. litų. Lėšos buvo skirtos per beveik 16 tūkst. paramos gavėjų.