APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS BŪKLĘ BEI DARBO ĮSTATYMŲ VYKDYMĄ

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Mindaugas Pluktas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos posėdyje pristatė informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę bei darbo įstatymų vykdymą šalies įmonėse, įstaigose ir organizacijose per 2009 m. tris ketvirčius.

Dabartinė ekonominė situacija atitinkamai atsispindi ir Valstybinės darbo inspekcijos veikloje, kurios apimtys pastebimai išaugo – tenka adekvačiai reaguoti į gausų skundų, pareiškimų ir paklausimų skaičių. Keliamų klausimų juose padaugėjo, palyginti su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu, 42 proc. (nuo 11 842 iki 16 867). Ypač aktualūs darbo teisės klausimai, kurių skunduose, pareiškimuose ir paklausimuose šiais metais 48 proc. daugiau. Darbo teisės pažeidimų taip pat nustatyta 26 proc. daugiau, iš jų – darbo sutarties – 26 proc., darbo apmokėjimo – 47 proc., dėl neatsiskaitymo – 49 proc. daugiau.

Gana dažnai keičiantis teisinei bazei, du kartus išaugo paklausimų skaičius, piliečių konsultavimosi poreikis – per tris šių metų ketvirčius konsultuota 125 tūkst. asmenų arba 31 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu.

Nors gamybos apimtys ir krito, darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų išaugo 11 proc. Įmonėms nepateisinamai mažinant reiklumą šioje srityje, galima pavojinga tendencija: nelaimingų atsitikimų darbe, ypač mirtinų, skaičius pavojingiausiuose traumavimo atžvilgiu darbuose (statyba ir statybos darbai, transportavimas, sandėliavimas, krova, žemės ūkio darbai) sumažėjo, tačiau tuo pat metu išaugo nelaimingų atsitikimų skaičius atliekant kitus darbus – elektros įrenginių aptarnavimas, automobilių remontas, įvairūs darbai naudojant paaukštinimo priemones, aptarnaujant įrenginius ir kt. Toks šiandienos atsipalaidavimas saugant darbuotojų sveikatą ir gyvybę rytoj ypač gali skaudžiai pasireikšti.

Analizuojant mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe taip pat akcentuota daugelį metų besikartojanti tendencija: trečdalio žuvusiųjų darbe stažas toje įmonėje buvo iki vienerių metų, o iš jų 36 proc. joje dirbo tik iki dviejų mėnesių. Šiai problemai spręsti pasiūlytos konkrečios kompleksinės priemonės.