VASAROS DESANTININKAI „NUSILEIDO“ KAUNE IR KLAIPĖDOJE

Liepos 30 d. Kaune ir Klaipėdoje įvyko akcija „Vasaros desantininkai“. Kaune aplankyta apie 70 proc. Kauno „Express Market“, „Norfos“ prekybos centrų, „Norfos vaistinių“, „Lukoil“, „Orlen“, „Statoil“ degalinių bei keliolika „Euro vaistinių“. Klaipėdoje dėmesys koncentruotas į vaistinių ir „Norfos mažmena“ parduotuvių darbuotojus. Akcijos dalyviai kalbino darbuotojus, klausinėjo, ką žino apie profesines sąjungas, dalino atmintines apie darbuotojų teises bei informaciją apie profesines sąjungas. Norintieji galėdavo iškart užpildyti stojimo į profesinę sąjungą prašymus.

Apie profesines sąjungas sužinojo minėtų įmonių darbuotojai, surinkta apie 50 parašų remiančiųjų peticiją, taip pat buvo užpildyta keletas prašymų stoti į profesinę sąjungą.

Akcijoje dalyvavo: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) Kauno regiono centro, Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Ramūnas Narbutas, „Rimi“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas ir „LPSK Jaunimas“ narys Pavelas Kaplevskyj, „LPSK Jaunimas“ Kauno miesto skyriaus pirmininkė Laura Sadauskatė, „LPSK Jaunimo“ tarybos narys Mykola Volyckyj, LPSK KRC Pirmininko pavaduotojas ir „LPSK Jaunimas“ laikinasis pirmininkas Juozas Adomaitis.

Klaipėdoje „vasaros desantininkams“ vadovavo Vaistinių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Žydrūnas.

„Tikiuosi, kad visi akcijos pasiekimai dar ateityje, kad žmonės, gavę informacijos apie savo teises bei sužinoję apie profsąjungas, taip pat panorės tapti profsąjunginio judėjimo nariais“, – sakė J.Adomaitis. Jis džiaugėsi, kad asociacijai „LPSK Jaunimas“ organizuojant šią akciją aktyviai su ja bendradarbiavo Vaistinių darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinė sąjunga, Vairuotojų profesinė sąjunga. Jų dėka buvo nustatyti konkretūs akcijos tikslai.

„Šią akciją vertinu, kaip labai pavykusią ir, manau, tai yra puikus pavyzdys, kaip „LPSK jaunimas“ gali pasitarnauti bendriems visų profesinių sąjungų tikslams“, – teigė J.Adomaitis.

Jis padėkojo „Rimi“ darbuotojų profesinei sąjungai, kuri savo lėšomis padengė akcijos metu patirtas kuro išlaidas.

MES SU PASAULIU: DIENA UŽ ORŲ DARBĄ!

Spalio 7 dieną, viso pasaulio profesinės sąjungos ir kitos pilietinės organizacijos, minės Dieną už orų darbą. Trys Lietuvos jaunimo organizacijos: profesinių sąjungų jaunimo asociacija „LPSK Jaunimas“, nacionalinė jaunimo profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir darbo federacijos jaunimo organizacija, šią dieną rengia pilietinę akciją.

Ji vyks, spalio mėn. 7 d., Kaune, nuo 16 iki 19 valandos. Akcija pradedama 16 valandą. Troleibusų stotelėje „Geležinkelio stotis“ (kryptis link VI forto).

Išnuomotu, plakatais papuoštu troleibusu, jaunimas važinės po Kauno miestą, kiekvienoje stotelėje pasakos žmonėms apie tai, kas yra orus darbas, primins teises, kurias darbuotojams privalu žinoti, būtinybę jungtis į organizacijas, dalins informacinę medžiagą.

edita

Taip vienu metu, visame pasaulyje, nuskambės svarbi žinia – visi turi teisę į orų darbą. Pasak vienos iš organizatorių pasauliniu mastu – Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC), – oraus darbo problema yra aktuali visame pasaulyje.

Kalbat apie orų darbą, mintyje turima labai daug: migracija; diskriminacija; priverstinis darbas; lygiava; prekyba žmonėmis; vaikų darbas bei kitos kertinės darbo normos, tokios kaip, teisė į derybas ir laisvė jungtis į organizacijas; teisė reikšti nuomonę; įstatymai ir sutartys; neformali ekonomika; klimato kaitos problemos; sveikata ir saugumas; socialinė apsauga; skurdas ir maisto prekių stoka; socialinis dialogas ir taip toliau.

Be Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos, pasaulinę akciją rengia ir didžiausias pasaulyje pilietinis judėjimas prieš skurdą GCAP.

APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS BŪKLĘ BEI DARBO ĮSTATYMŲ VYKDYMĄ

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Mindaugas Pluktas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos posėdyje pristatė informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę bei darbo įstatymų vykdymą šalies įmonėse, įstaigose ir organizacijose per 2009 m. tris ketvirčius.

Dabartinė ekonominė situacija atitinkamai atsispindi ir Valstybinės darbo inspekcijos veikloje, kurios apimtys pastebimai išaugo – tenka adekvačiai reaguoti į gausų skundų, pareiškimų ir paklausimų skaičių. Keliamų klausimų juose padaugėjo, palyginti su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu, 42 proc. (nuo 11 842 iki 16 867). Ypač aktualūs darbo teisės klausimai, kurių skunduose, pareiškimuose ir paklausimuose šiais metais 48 proc. daugiau. Darbo teisės pažeidimų taip pat nustatyta 26 proc. daugiau, iš jų – darbo sutarties – 26 proc., darbo apmokėjimo – 47 proc., dėl neatsiskaitymo – 49 proc. daugiau.

Gana dažnai keičiantis teisinei bazei, du kartus išaugo paklausimų skaičius, piliečių konsultavimosi poreikis – per tris šių metų ketvirčius konsultuota 125 tūkst. asmenų arba 31 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu.

Nors gamybos apimtys ir krito, darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų išaugo 11 proc. Įmonėms nepateisinamai mažinant reiklumą šioje srityje, galima pavojinga tendencija: nelaimingų atsitikimų darbe, ypač mirtinų, skaičius pavojingiausiuose traumavimo atžvilgiu darbuose (statyba ir statybos darbai, transportavimas, sandėliavimas, krova, žemės ūkio darbai) sumažėjo, tačiau tuo pat metu išaugo nelaimingų atsitikimų skaičius atliekant kitus darbus – elektros įrenginių aptarnavimas, automobilių remontas, įvairūs darbai naudojant paaukštinimo priemones, aptarnaujant įrenginius ir kt. Toks šiandienos atsipalaidavimas saugant darbuotojų sveikatą ir gyvybę rytoj ypač gali skaudžiai pasireikšti.

Analizuojant mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe taip pat akcentuota daugelį metų besikartojanti tendencija: trečdalio žuvusiųjų darbe stažas toje įmonėje buvo iki vienerių metų, o iš jų 36 proc. joje dirbo tik iki dviejų mėnesių. Šiai problemai spręsti pasiūlytos konkrečios kompleksinės priemonės.

JAU GALITE SKIRTI 2 PROCENTŲ PARAMĄ NUO SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Jau galite skirti 2 procentus nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Norintiems paremti asociaciją „LPSK Jaunimas“ pridedama dalinai užpildytą  FR0512 formą. Jums tereikia užpildyti 1 – 7 punktus ir pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Tie, kas pildo pajamų deklaracijas elektroniniu būdu, gali tiesiog persikelti informaciją. Na, o mėgstantiems pasiskaityti pridedamos formos pildymo taisyklės . Ir toliau pateikiama VMI informacija:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) primena, kad gyventojai jau gali teikti prašymus, skirti 2 procentų paramą, nuo 2009 m. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio, paramos gavėjams, – visuomeninėms organizacijoms, fondams ir kitiems juridiniams vienetams. VMI yra sulaukusi jau apie 4000 tokių prašymų. Šiemet gyventojai, teikdami prašymus, aktyviau naudojasi Elektroninio deklaravimo sistema.

„Nors Įstatymas numato, kad parama paramos gavėjui turi būti pervesta iki šių metų lapkričio 15 dienos, tačiau, kaip ir praėjusiais taip ir šiemet, VMI sieks, gyventojui pateikus prašymą elektroniniu būdu, paramos gavėjams paramą pervesti anksčiau. Todėl VMI kviečia nelaukti ir prašymus elektroniniu būdu pateikti jau dabar“, – teigia VMI prie FM Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento direktorė Stasė Aliukonytė – Šnirienė.

Užpildžius prašymą, tačiau norint jį patikslinti, gyventojai tai gali padaryti iki šių metų gegužės 3 dienos (nes gegužės 1 d. yra šeštadienis).

Prašyme gyventojas gali nurodyti vieną arba kelis paramos gavėjus, tačiau jo bendra paramos sumos turi būti ne didesnė kaip 2 procentai. Taip pat gyventojai turėtų atkreipti dėmesį, kad pervedama suma, apskaičiuota konkrečiam paramos gavėjui, būtų ne mažesnė nei 10 Lt., nes mažesnė suma paramos gavėjui nepervedama.

VMI primena, kad paramą galima suteikti mūsų šalyje įregistruotiems labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Minėti juridiniai asmenys turi turėti paramos gavėjo statusą.

Praėjusiais metais iš viso paramai (2 proc. nuo GPM sumos) apie 530 tūkst. gyventojų skyrė apie 72 mln. litų. Lėšos buvo skirtos per beveik 16 tūkst. paramos gavėjų.

RINKIMAI, SEMINARAS, TURININGOS DISKUSIJOS

Rugsėjo 19 d. Kaune įvyko pakartotinė asociacijos „LPSK Jaunimas“ metinė konferencija. Rugpjūčio 22 d. numatytoji konferencija tada neivyko nesusirinkus kvorumui.

Šį kartą jaunimo dalyvavo gausiau, o pirmininku iš dviejų kandidatų išrinktas iki šiol laikinai ėjęs šias pareigas kaunietis Juozas Adomaitis. Pasak jo, konferencija buvo gana turininga, joje dalyvavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkas Artūras Černiauskas, buvę jaunimo organizacijos pirmininkai Kristina Klimašauskaitė ir Darius Daukantas. Po svečių pasisakymų ir laikinojo pirmininko ir revizijos komisijos ataskaitų prasidėjo rinkimų maratonas. Į asociacijos pirmininko postą buvo pasiūlyta dar vieno kauniečio – Mykolos Volyckij kandidatūra. Tačiau didele balsų persvara rinkimus laimėjo kolegų pasitikėjimą jau spėjęs užsitarnauti nuo gegužės mėnesio pirmininko pareigas einantis J.Adomaitis. Toliau vyko rinkimai į revizijos komisiją bei teko papildyti asociacijos tarybą, kuri praretėjo pasitraukus keliems jos nariams. Naujosiomis narėmis tapo Erika Brančelytė iš „Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos“ ir Skaistė Mieliulytė iš „Achemos“.

Vėliau kilusiose diskusijose daug diskutuota apie padėtį jaunimo organizacijose, svarstyta, kaip pakelti jaunimo dvasią. LPSK pirmininkas A.Černiauskas vienu pagrindinių „LPSK Jaunimo“ veiklų įvardijo intensyvesnį bendravimą su Konfederacijos šakinėmis organizacijomis. Anot Juozo, tą ir ketinama daryti: „Eisim dviem keliais – dirbsim su regioniniais centrais ir su šakinėmis profsąjungomis“.

Po konferencijos numatytas seminaras apie Darbo kodekso pakeitimus, kurį vedė LPSK teisininkė Jolanta Cinatienė, irgi nebuvo nuobodus. Kadangi į seminarą svečio teisėmis atvyko Kauno troleibusų įmonės „Autrolis“ profsąjungos, neseniai rengusios vairuotojų streikus, pirmininkas Petras Balčaitis, po pagrindinio užsiėmimo jaunimas turėjo galimybę susižinoti, kaip praktiškai sekasi surengti streiką. Išgirsti apie „Autrolio“ streiką iš pirmų lupų susirinkusiems buvo labai įdomu, kilo daug diskusijų ta tema, todėl ir programa užsitęsė bent dviem valandomis ilgiau.

Juozas susitikimą vertina kaip labai pavykusį: „gal mažai dalyvavo žmonių (20 asociacijos narių – red.), tačiau geriau mažiau, bet tikrai žinančių, dėl ko jie yra profsąjungoje ir šioje konferencijoje, negu būtų 100, iš kurių du trečdaliai pirmą kartą sužino, kas tai yra profsąjunga“.

Beje, rugsėjo 30 d. „LPSK jaunimas“ vėl rengia „desantininkų“ akciją. Viena tokia Kaune ir Klaipėdoje įvyko liepos 30 d. Šį kartą informacinė akcija planuojama Kaune, Vilniuje, tikimasi įjungti ir Šiaulius bei Klaipėdą.

„LPSK Jaunimas“ – KONFERENCIJOS REZULTATAI

2008 m.  rugpjūčio  23 – 24 dienomis stovykloje „Vaikystės šilelis” (Panevėžio raj.) įvyko pirmoji asociacijos „LPSK Jaunimas“ konferencija, kurios metu išrinkti valdymo bei kontrolės organai.

Dariui Daukantui (Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacija) pasveikinus susirinkusius konferencijos delegatus bei svečius visi kibo į darbą.
Vienbalsiai pritarta, kad konferencijai pirmininkautų Laurynas Garmus (Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga), o viską užrašytų ir parengtų protokolą Gailė Janickaitė (Lietuvos ryšių darbuotojų profesinė sąjunga).

Išklausyti svečių sveikinimai, pateikta 2006 – 2008 m. veiklos bei 2008-03-07 mėn. finansinės ataskaitos.

RINKIMAI:

Asociacijos pirmininku, balsų dauguma, išrinktas Darius Daukantas, o Laurynas Garmus  šį kartą liko antroje vietoje.

D. Daukantas sėkmingai pirmininkauja nuo asociacijos „LPSK Jaunimas“ steigiamojo susirinkimo, vykusio 2008 m. vasario mėn. 23 d.). 

Prisistačius devyniems iš Tarybos narių (A. Kuzmičius (Lietuvos chemijos pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija) negalėjo dalyvauti konferencijoje) visi, išskyrus Karolį Rasiką (Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija) bei Klementiną Ruseckaitę (Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimas), pareiškė norą tęsti pradėtą darbą. Rinkimuose į asociacijos Tarybą dalyvavo 12 kandidatų. Po balsavimo ir balsų skaičiavimo, komisijai suskaičiavus rezultatus, išrinkti 10 Tarybos narių.

Išrinktas ir kontrolės organas – Revizijos komisija.

Pasibaigus rinkimų karštinei ir prasidėjus liūčiai lauke visi jaukiai klausėsi lektoriaus R. Turonio paskaitos „Atstovavimas interesams“.

Sekmadienio rytas prasidėjo liūdna, Argentinos ir Lietuvos krepšinio rinktinės olimpinių varžybų, baigtimi.

Nemalonias pralaimėjimo nuotaikas išblaškė darbas grupėmis, tema – „Kaip nacionaliniu lygmeniu galima vykdyti narių pritraukimo politiką“.

Išklausius Estijos, Latvijos, Rusijos profesinių sąjungų jaunimo judėjimo atstovus, išryškėjo bendros problemos: silpni viešieji ryšiai bei toli gražu netobula vidinė profesinių sąjungų struktūra. Vieni pagrindinių sprendimo būdų – vidiniai mokymai, lyderių ugdymas. Daug kalbėta apie prekinio ženklo kūrimą, netikėtas akcijas mieste, nuolatinį simbolikos naudojimą ir pan. Tikimės efektyviai šias idėjas panaudoti ir Lietuvoje.

* * *

Visos konferencijos metu vyko piešinių ir fotografijos parodos „Ištiesk man ranką – padėk pakilti“ bei 2007 m. spalio mėnesį organizuotos akcijos „Skurdui – NE!“

JAUNIMAS PAMINĖJO TARPTAUTINĘ KOVOS SU SKURDU DIENĄ

Nepaisant be perstojo pliaupiančio lietaus sostinės Vinco Kudirkos aikštėje spalio 17 d. įvyko asociacijos „LPSK jaunimas“ surengta akcija „Ištiesk  man ranką – padėk pakilti“, skirta paminėti Tarptautinei kovos su skurdu dienai.

Kareiviškoje palapinėje veikė fotomenininkų paroda, žmonės buvo kviečiami aukoti pinigų, už kuriuos, kaip ir pernai, sunkiai besiverčiančių šeimų vaikams bus suteikta galimybė nueiti į teatrą.     

Vejami lietaus vieni praeiviai stabteldavo, į aukų dėžutę įmesdavo smulkių pinigų, kiti net nenorėdavo sužinoti, kas čia vyksta, atsirado ir tokių, kurie teigė netikį, jog pinigai bus panaudoti gražiam tikslui.

Organizatoriai mano, jog akcija pavyko neblogai. Pasak akcijos koordinatorės Gailės Janickaitės, daugiausia dėmėsio sulaukta iš jaunų žmonių, o suskaičiavus pinigus aukų dėžutėje paaiškėjo, jog surinkta 600 litų. „Tik labai sušalom“, – LP sakė ji. Be to, sulaukta nemažai žurnalistų dėmesio.

Žmonių, ypač jaunų, dėmesiui pritraukti padėjo beveik nuolat iš palapinės sklindanti muzika. Koncertavo bene dešimt grupių bei pavienių atlikėjų iš Vilniaus, Radviliškio, Panevėžio. Parodoje buvo eksponuojama apie 20 – ies fotomenininkų darbai  jaunimo problemų tematika. Gailė apgailestauja, kad dėl lietaus dauguma fotografijų buvo palapinėje ir daug kas į ją tiesiog neužėjo.

 Žmonės kviečiami paaukoti ir pervedant pinigų į sąskaitą (Nr. LT49 7044 0600 0634 4471 gavėjas – asociacija „LPSK Jaunimas”, įmokos paskirtis – „parama vaikams“). Pasak asociacijos koordinatorės Editos Žitkevič, šiek tiek pinigų pervesta jau buvo iki akcijos, o aukoti dar bus galima iki spalio pabaigos.

Pernai už paaukotus pinigus pirmą kartą į teatrą nuėjo 140 vaikų. Organizatoriai tikisi, kad šiais metais akciją parems daugiau žmonių.

Renginys yra projekto „VISI MES ESAME ANGELAI VIENU SPARNU, KAD GALĖTUME SKRISTI – APSIKABINKIME“ dalis. Asociaciją remia Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija.

Nepaisant augančios ekonomikos 2006 m. pabaigoje žemiau skurdo ribos gyveno 20 proc. šalies gyeventojų. Daugiausia – tai nepilnose ir daugiavaikėse šeimose augantys vaikai, – skelbia specialiai akcijai pagaminta informacinė skrajutė.

KAIP NEDIDELĖS PASTANGOS GALI VIRSTI REIKŠMINGA PAGALBA

Ar  prastėjanti finansinė situacija keičia žmogiškąsias vertybes? Koks šiandienos prioritetas – duoti kitam ar pasilikti sau? – retoriškai klausia akcijos „Ištiesk man ranką – padėk pakilti“ rengėjai. Ji vyks spalio 17 d. Vilniuje, Vinco Kudirkos aikštėje (buvusi Savivaldybės aikštė) 12 – 19 val.  Profesinių sąjungų jaunimo asociacija „LPSK Jaunimas“ šį renginį skiria Tarptautinei kovos su skurdu dienai paminėti, o pagrindinis jo tikslas – sudaryti galimybes sunkiau gyvenančių šeimų vaikams nueiti į teatrą.

Už pernai panašios akcijos metu surinktus pinigus tuo galėjo pasidžiaugti 140 vaikų.

Spalio 17 d. nuo 12 val. atėjusieji į sostinės Vinco Kudirkos aikštę turės galimybę apžiūrėti fotomenininkų darbų parodą jaunimo problemų tematika, galės pasiklausyti gyvos instrumentinės muzikos bei išvysti šokėjų pasirodymų.

Pernai akcija, skirta paminėti Kovos su skurdu dienai, vadinta „SKURDUI – NE!“. Asociacijos „LSPK jaunimas“ svetainėje galima prisiminti pagrindines akcijos akimirkas.

Prieš akciją, jos metu ir po jos iki spalio pabaigos bus renkami pinigai, už kuriuos socialiai remtinų šeimų vaikams bus nupirkti bilietai į teatrą. Pernai žmonės suaukojo apie 1000 litų,  tikimasi, kad šiais metais akciją parems daugiau žmonių.

„Šia akcija norime pasakyti, kad sujungus nedideles kiekvieno žmogaus pastangas, jos virsta reikšminga pagalba“, – teigia organizatoriai.

Visus norinčiuosius prisidėti prie šios idėjos jie kviečia norimą skirti pinigų sumą pervesti į Asociacijos „LPSK Jaunimas“ sąskaitą Nr. LT49 7044 0600 0634 4471 (gavėjas – asociacija „LPSK Jaunimas”, įmokos paskirtis – „parama vaikams“). Pinigų bus galima paaukoti ir spalio 17 dieną V. Kudirkos aikštėje.

Renginys yra projekto „VISI MES ESAME ANGELAI VIENU SPARNU, KAD GALĖTUME SKRISTI – APSIKABINKIME“ dalis. Asociaciją remia Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija.

Tarptautinis jaunimo bendradarbiavimas vyksta ir stovyklaujant

Rugpjūčio 8 – 10 dienomis, asociacijos „LPSK Jaunimas“ delegacija svečiavosi Estijos profsąjungų jaunimo stovykloje.

Lietuvai atstovavome keturiese: Gailė Janickaitė, Edita Žitkevič, Mykola Volyckyj ir Regina Dvaržeckytė. Atvyko draugai iš Latvijos (Švietimo šakos), Rusijos jaunimo pirmininkas Jevgenijus Sivakinas bei Suomijos geležinkelininkų profsąjungos viešųjų ryšių atstovas Jussi Paivio.

Sėkmingai radus galimybes finansuoti kelionės į Estiją išlaidas, likusia viešnagės dalimi pasirūpino šeimininkai.

Pirmą kartą Estijoje organizuotoje tarptautinėje profesinių sąjungų jaunimo stovykloje, be svečių dalyvavo ~50 Estijos jaunimo profsąjungos narių (ir keletas ne narių), kurie atstovavo ~5 šakoms (bendravimas vyko estų kalba, o iš mūsų niekas, kol kas, estiškai nemoka, todėl dalis informacijos liko paslaptimi…)

Penktadienio vakarą vyko karo stiliaus stovyklos atidarymas, vėliavos pakėlimas ir dalyvių prisistatymai. Po šmaikščiai smagios oficialiosios dalies, vakarą vainikavo naktiniai šokiai po atviru dangumi. 

Šeštadienį: sportas-sportas-sportas… tiek linksmas, tiek rimtas (orientacinis, tinklinis rankšluosčiais, strėlyčių mėtymas, grumtynės ant sijos, šokių konkursas bei kiti ištvermės ir sumanumo išbandymai).

Diena baigėsi apdovanojimų ceremonija. Džiaugsmą gautais prizais dalyviai galėjo išreikši šokių aikštelėje. Labiausiai išvargusius šeimininkai pakvietė ilsėtis pirtyje.

Sekmadienį mėgavomės tradicine kareiviška pusryčių koše.

Šventė baigėsi vėliavos nuleidimu ir atsisveikinimu iki rugpjūčio 23 – 24 dienos, kai vyks asociacijos „LPSK Jaunimas“ konferencija Panevėžyje.

Prieš išvykstant namo, šeimininkai suorganizavo šaunią ekskursiją po gražiausias Talino vietas.

PADĖKA:

Dėkui organizacijoms finansavusioms kelionės išlaidas ir prisidėjusioms prie asociacijos veiklos bei palaikančioms jaunimo iniciatyvas:

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai,

Lietuvos ryšių darbuotojų profesinei sąjungai (ir jos pirminei organizacijai Vilniaus regiono telekomunikacijų darbuotojų profesinei sąjungai),

LPSK Kauno regiono centrui.

AKCIJOS „DAROM 2009“ ORGANIZATORIAI – PRAŠO PAGALBOS

„DAROM 2009“ organizatorių pranešimas:

Kaip matote, dalyvių skaičius jau perkopė 6000 – maždaug tiek kiek buvo užsiregistravę praeitais metais.
Norėtume labai Jūsų paprašyti vienos paslaugos – praneškite apie akciją savo draugams ir pažįstamiems.

„Darom 2009“ labai svarbu, kiek galima greičiau peržengti „psichologinę“ 10000 užsiregistravusių dalyvių ribą. Gal tuomet akcija labiau susidomėtų Lietuvos žiniasklaida ir kiti rėmėjai.

Norėtume pabrėžti, kad „Darom 2009“ organizuoja tiktai savanoriai, negaunantys atlygio už savo darbą ir dirbantys laisvu nuo darbo laiku – vakarais, savaitgaliais ar netgi per pietų pertrauką. „Darom 2009“ štabe, įsikūrusiame Vilniaus savivaldybėje, karts nuo karto apsilanko kokie 10 pagrindinių Vilniaus savanorių. Taip pat turime 60 rajonų koordinatorių, kurie taip pat organizuoja laisvu nuo darbo, studijų ar šeimos laiku.

Taip pat norėtume pasakyti, kad nepaisant didelio rėmėjų sąrašo, kol kas į „Darom 2009“ sąskaitą (be pačių organizatorių pervestų 1-2 tukst.) neįplaukė nei 1 litas.

Rėmėjai mus visu pirmiausia remia „natūra“ – maišais, pirštinėmis, šiukšlių išvežimu, skelbimų spausdinimu. Iki šiol turime problemų dėl telefoninių pokalbių, benzino ar netgi spalvotų A4 skelbimų spausdinimo islaidų, visa ką apmokame iš savo asmeninių lėšų. Taip pat, nors esame susiderėję labai dideles reklamos nuolaidas (iki 90%) su įvariomiomis žiniasklaidos priemonėmis, vėlgi negalime jomis tinkamai pasinaudoti, nes kol kas reklamai iš šalies negavome nei 1 lito (išskyrus už Aplinkos ministerijos lėšas pasirodysiančius plakatus didžiųjų miestų gatvėse).

Todėl prašome visų galinčių paremti „Darom 2009“ nors 10 litų, pervesti juos į mūsų sąskaitą (darom09.lt spauskite ant „Paremk“).

Galimybės, kaip visi norintys gali prisidėti prie akcijos „Darom 2009“:

1. Darbas „Darom 2009“ biure telefonu/el.paštu;
2. Žmonių registravimas gatvėse;
3. Skelbimų kabinimas;
4. Tvarkytinų vietų registravimas ir kiti pasiruošimo darbai „Darom 2009“ taškuose.